Movie Theaters in Rwanda

Showing 2 open movie theaters
↓ Name Location Status Screens
Rwanda Cinema Center Rwanda Cinema Center Kilgali, Rwanda Open 2
Planet Cinema Planet Cinema Kigali, Rwanda Open 1